Korekcija voznog reda za vrijeme školskih praznika

Od 18. travnja 2019. godine, na snagu stupaju novi vozni redovi na lokalnim linijama koji će biti na snazi za vrijeme školskih praznika.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------