Novo stajalište na liniji 7a

U srijedu, 07. kolovoza 2019. godine, na trasi linije 7a (u smjeru A), uvodi se novo autobusno stajalište - Rujevica (kod Interspara).
Autobusno će stajalište biti označeno stajališnom oznakom.