PREREGULACIJA PROMETA NA DAN 14.04.2019 ZBOG UTRKE "Homo svi teć"

U nedjelju, 14. travnja 2019. godine, zbog održavanja humanitarhe utrke "Homo si teć", javni gradski prijevoz odvija se privremenim trasama:

LOKALNE LINIJE

SMJER: ISTOK - ZAPAD


Linija 1 

 Titov trg - Grohovčeva - "Sjeverni koridor"- Vukovarska- Čandekova - Nova cesta - Lozičina (Baredice) - okretište linije 


2A

Linija 1A Grohovčeva - "Sjeverni koridor"- Vukovarska - Čandekova - Nova cesta - Lozičina (Baredice) - okretište linije 2A.

 Od 13:00 -15:00h linija 1A prometuje s Delte privremenom trasom.


Linija 2 


Titov trg - "Sjeverni koridor" - Vukovarska - Čandekova - Nova cesta - Lozičina (Baredice) - Srdoči


Linija 3 


Grohovčeva - "Sjeverni koridor" - Vukovarska- Čandekova - Nova cesta - Drnjevići - Bezjaki. Od 13:00 -15:00h linija 3 prometuje s Delte privremenom trasom.


Linija 4

 Prometuje redovitom trasom do križanja Žrtava fašizma - Fiumara. Na križanju se uključuje na privremenu trasu: "Most-spomenik" - Titov trg - Grohovčeva - sjevernim koridorom do križanja s Prvomajskom, gdje se uključuje na redovitu trasu.


Linija 5 


Grohovčeva - "Sjeverni koridor" - Prvomajska, gdje se uključuje na redovitu trasu.


Linija 6


 Titov trg - Grohovčeva - "Sjeverni koridor" -Vukovarska - Čandekova - redovitom trasom do Krnjeva.


Linije 7, 7A 


Titov trg - Grohovčeva - "Sjeverni koridor" - Vukovarska - redovitom trasom do Hosti/Pehlina.


Linija 8 

Prometuje skraćeno i to na relaciji Trsat-Školjić, u polasku sa Školjića kretat će prema prolaznom vremenu sa stajališta na Titovom trgu. Prva stanica je Grohovčeva.


Linija 13, 

prometuje s Školjića, prva početna stanica je "Most-spomenik" - Titov trg i dalje redovitom trasom. Od 13:00 h linija 13 prometuje redovnom trasom.Sve linije koristit će postojeća autobusna stajališta na "Sjevernom koridoru" i stajalište Most spomenik.


SMJER: ZAPAD - ISTOK


Linija 1


 Most spomenik - Cindrićeva - Kumičićeva - Radnička rotor - J.P. Kamova .

 Od 13:00 sati linija 1 u smjeru istoka prometuje redovnom trasom.


Linije 2, 6, 7 i 7A 

Most spomenik - Cindrićeva - Kumičićeva i dalje redovitim trasama.


ŽUPANIJSKE LINIJE

Od 8:00 do 13:00 sati sve županijske linije polaze s Školjića te kao početno stajalište koriste stajalište Grohovčeva u smjeru zapada i Most spomenik u smjeru istoka.
Od 13:00 do 15:00 sati sve županijske linije prometuju s Delte privremenim trasama prema zapadu, a redovitim trasama prema istoku.


LINIJE 10, 10A, 12, 14, 15, 16, 25, 26, 27 i 29

POLAZAK

Linije 10 i 10A 


"Most-spomenik"- Cindrićeva - Kumičićeva - Podvežica - Z.Kučića- zaobilaznica- čvor Sv.Kuzam- Jadranska magistrala- podvožnjak ( skretanje desno za Randiće) -Plodine ( okretanje na parkiralištu).

POVRATAK

Linija 10 i 10A 


Plodine prakiralište - Sv.Lucija groblje ( skreće desno na magistralu) -stanica Žuknica - Jadranska magistrala - Urinj - Šoići - zaobilaznicom za Rijeku.


Na linijama 10 i 10A prometuje minibus.


LINIJE 27 i 29


 "Most-spomenik"- Cindrićeva - Kumičićeva - Podvežica - Z.Kučića - zaobilaznica - čvor Sv.Kuzam - Jadranska magistrala i dalje redovitom trasom u polasku i povratku.

LINIJE 25 i 26 


"Most-spomenik"- Cindrićeva -Kumičićeva i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića.


LINIJE 12, 14, 15 i 16 


"Most-spomenik"- Titov trg i dalje redovitom trasom. U povratku prometuje redovitom trasom do Školjića.

LINIJE 11, 18, 18B, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30 i 32:

POLAZAK
Autobusi polaze s Školjića te prometuju: Grohovčeva - Žrtava fašizma - Pomerio - F. la Guardie:

Linije 11 i 19 uključuju se Prvomajskom na redovitu trasu


,Linije 20 i 21 prometuju ulicom V.C. Emina i Vukovarskom na redovitu trasu,


Linije 18, 18B, prometuju ulicama V.C. Emina - Vukovarskom - Čandekovom - Nova cesta - Baredice i dalje redovitom trasom. Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić


Linije 22, 23, 30 prometuju V.C. Emina - Vukovarskom - Čandekovom - Nova cesta - Baredice - Diračje - Belići - Matulji i dalje redovnom trasom. Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić, Zamet centar, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.


u POVRATAKU

U povratku autobusi prometuju istom trasom do križanja Žrtava fašizma/Fiumara na "Most spomenik" - Školjić.

Na svim linijama koristit će se postojeća autobusna stajališta na "Sjevernom koridoru"


LINIJA 32


Linija 32 polazi s Školjića trasom: 

Grohovčeva - Žrtava fašizma - Pomerio - F. la Guardie - V.C. Emina - Vukovarskom - Čandekovom - Nova cesta - Baredice - Diračje - Belići - Matulji - Kuk (rotor) -Kvarnerska - ul.Pavlovac - I.M.Ronjgova i dalje redovitom trasom.


U povratku linija 32 prometuju istom trasom do križanja Žrtava fašizma/Fiumara na "Most spomenik" -Školjić

Privremena stajališta: Tehnički fakultet, Turnić, Zamet križanje, Diračje i sva naredna stajališta do Matulja.


BITNO: svi sudionici utrke "Homo si teć", koji na sebi imaju majicu sa logom utrke ("Homo si teć") ili startni broj utrke imaju pravo na besplatan prijevoz na svim lokalnim i županijskim linijama KD Autotrolej 14. travnja 2019. godine.