Privremene trase linija 10 i 10A

Od utorka, 07. svibnja 2019.godine, pa do završetka radova u Randićima, linije 10 i 10A prometuju privremenim trasama:
Linija 10 prometuje redovitom trasom do Vrha Martinštice odakle nastavlja privremenom trasom:

Vrh Martinšćice - Rožmanići (kamp) - Urinj - Šoići. U povratku Šoići - Zidar (magistrala) - podvožnjak (skretanje desno za Kostrenu) i dalje trasom linije 10A.

Linija 10A prometuje redovitom trasom do Šoića. U povratku Šoići - Zidar (magistrala) - podvožnjak (skretanje desno za Kostrenu) i dalje redovitom trasom.